dima
  • Bezmiar 2014

    Każda osoba na Ziemi mogłaby napisać swój własny dziennik, pamiętnik używając słów, obrazów bądź innego środka przekazu, który najlepiej wyraziłby wspomnienia, przeżycia, wrażenia i doświadczenie. Bezmiar to pewnego rodzaju otwarty, uniwersalny dziennik każdego z nas. Zawiera problemy i momenty w naszym życiu, z którymi każdy z nas kiedyś się zmagał albo będzie zmagał. Nie mogę powiedzieć, że jest to mój własny pamiętnik - jest on oparty na moich wspomnieniach i doświadczeniach, ale są to te doświadczenia, które są ponad osobiste - te które wszyscy dzielimy ze sobą. Każdy z nas pamięta swoje pierwsze zabawki, atmosferę dzieciństwa, "zabawki" bardziej skomplikowane, które towarzyszą nam w życiu dorosłym, egoizm - który prześladuje nas, zalewa emocjami i myślami. Każdy z nas wie o tym, że jest częścią pewnej całości, pewnego uniwersum z określonymi zasadami i społeczeństwem, z którym albo się zasymilujemy albo pozostaniemy obok - samotni, ale w symbiozie z naturą. Estetyka jaką wybrałem do stworzenia tych planów zdjęciowych pokazuje moją własną wizję tych obiektów. Zestawiając te obiekty z fotografiami na wystawie chciałbym pobudzić widza do tworzenia własnej wizji owych rzeźb i spróbować wywołać ich własne wspomnienia. Projekt jeszcze nie skończony. Rozpoczęty na rezydencji w Emmanuel Collage w Bostonie.